Politica de confidențialitate

Ne pasă de utilizatorii noștri și de datele lor personale. De aceea, ne-am angajat să respectăm principiile și cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și ale altor reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor. Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă informăm despre modul în care colectăm, folosim, păstrăm și protejăm datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul nostru sau când utilizați serviciile noastre.

Vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate înainte de a accesa sau a folosi website-ul nostru. Prin accesarea sau folosirea website-ului nostru, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu această politică. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, vă rugăm să nu accesați sau să nu folosiți website-ul nostru.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de această politică de confidențialitate sau de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail [email protected]

Această politică de confidențialitate se aplică website-ului www.nerdist.com (denumit în continuare “website”, “site” sau “Nerdist”) și tuturor serviciilor și produselor oferite prin intermediul acestuia.

Ce date personale colectăm și de ce

Pentru a vă oferi o experiență optimă pe website-ul nostru și pentru a vă furniza serviciile noastre, avem nevoie să colectăm și să prelucrăm anumite date personale despre dumneavoastră. Datele personale sunt orice informații care vă pot identifica direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa IP etc.

În general, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

 • Când vizitați website-ul nostru: colectăm date personale prin intermediul cookie-urilor și altor tehnologii similare, cum ar fi Google Analytics, Google Adsense etc. Aceste date includ adresa IP, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, pagina de referință, durata vizitei, paginile vizualizate etc. Scopul acestor date este de a analiza traficul și comportamentul utilizatorilor pe website-ul nostru, de a îmbunătăți funcționarea și designul website-ului nostru, de a personaliza conținutul și reclamele în funcție de preferințele dumneavoastră etc. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră expres și liber exprimat prin acceptarea cookie-urilor la prima accesare a website-ului nostru.
 • Când vă abonați la newsletter-ul nostru: colectăm date personale cum ar fi numele și adresa de e-mail. Scopul acestor date este de a vă trimite periodic informații despre subiectele și tendințele care v-ar putea interesa, precum și oferte speciale sau promoții legate de serviciile noastre. Temeiul juridic pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră expres și liber exprimat prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul abonării la newsletter-ul nostru.
 • Când ne contactați prin formularul de contact sau prin alte mijloace: colectăm date personale cum ar fi numele, adresa de e-mail, subiectul și mesajul dumneavoastră. Scopul acestor date este de a răspunde la solicitările, întrebările sau reclamațiile dumneavoastră legate de website-ul nostru sau de serviciile noastre. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul nostru legitim de a vă oferi un serviciu de calitate și de a menține o relație bună cu dumneavoastră prin libera alegere a dvs. de a ne contacta, conștientizând că ne oferiți date personale.

Vă asigurăm că nu colectăm sau prelucrăm mai multe date personale decât este necesar pentru scopurile menționate mai sus. De asemenea, nu colectăm sau prelucrăm date personale sensibile, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, religioase sau filozofice, apartenența sindicală, datele genetice sau biometrice, datele privind sănătatea sau viața sexuală sau orientarea sexuală. Dacă ne furnizați astfel de date fără să vă solicităm noi, nu suntem responsabili pentru ele și le vom șterge imediat.

Cu cine partajăm datele personale

În unele situații, este posibil să partajăm datele dumneavoastră personale cu terțe părți care ne ajută să vă oferim website-ul nostru și serviciile noastre sau care au un interes legitim în acest sens. Aceste terțe părți pot fi:

 • Furnizori de servicii: sunt entități care ne furnizează servicii tehnice, de marketing, de analiză, de publicitate sau de alte tipuri care ne sunt necesare pentru buna funcționare a website-ului nostru și pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Aceștia sunt: Google Analytics pentru a analiza traficul și comportamentul utilizatorilor pe website-ul nostru, Google Adsense pentru a afișa reclame relevante pe website-ul nostru, Elementor, RankMath SEO, Perfmatters, WP Rocket, cPanel, Wordpress, Namebox.ro și Cloudflare pentru a optimiza designul și performanța website-ului nostru etc. Acești furnizori de servicii pot avea acces la datele dumneavoastră personale în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile față de noi. Ei sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și să nu le folosească în alte scopuri decât cele autorizate de noi.
 • Autorități publice: sunt entități care au competențe legale de a solicita sau de a primi datele dumneavoastră personale în anumite circumstanțe. De exemplu, putem partaja datele dumneavoastră personale cu autorități publice dacă suntem obligați să o facem prin lege, prin ordin judecătoresc sau prin alt act administrativ, dacă este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor noastre legitime sau ale altor persoane, dacă este necesar pentru prevenirea sau combaterea fraudelor sau a altor infracțiuni etc.

Vă asigurăm că nu partajăm datele dumneavoastră personale cu terțe părți decât în situațiile menționate mai sus și numai în măsura în care este necesar pentru scopurile respective. De asemenea, ne asigurăm că terțele părți cu care partajăm datele dumneavoastră personale respectă standardele ridicate de protecție a datelor impuse de GDPR și de alte reglementări aplicabile în domeniul protecției datelor.

Cum păstrăm și protejăm datele personale

Ne respectăm utilizatorii și datele lor personale. De aceea, ne preocupăm să le păstrăm și să le protejăm într-un mod sigur și responsabil. Nu păstrăm datele dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care le-am colectat. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră personale depinde de natura și de scopul prelucrării. De exemplu, dacă v-ați abonat la newsletter-ul nostru, vom păstra datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau ne solicitați să vă ștergem din baza noastră de date. Dacă ne-ați contactat prin formularul de contact sau prin alte mijloace, vom păstra datele dumneavoastră personale până când vom rezolva solicitarea, întrebarea sau reclamația dumneavoastră sau până când ne solicitați să vă ștergem din baza noastră de date. Dacă vizitați website-ul nostru, vom păstra datele dumneavoastră personale colectate prin cookie-uri și alte tehnologii similare pentru o perioadă variabilă în funcție de tipul și scopul cookie-ului. Puteți găsi mai multe informații despre durata de păstrare a cookie-urilor în secțiunea dedicată acestora mai jos.

După expirarea perioadei de păstrare, vom șterge sau anonimiza datele dumneavoastră personale, astfel încât să nu mai puteți fi identificat pe baza lor. În anumite situații, este posibil să păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă mai lungă dacă suntem obligați să o facem prin lege sau dacă este necesar pentru a ne apăra drepturile și interesele legitime în fața unor eventuale reclamații sau litigii.

Pentru a proteja datele dumneavoastră personale de accesul neautorizat, de utilizarea abuzivă, de modificarea, distrugerea sau pierderea accidentală a acestora, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Aceste măsuri includ criptarea datelor, restricționarea accesului la date doar pentru persoanele autorizate, instruirea personalului nostru cu privire la obligațiile și responsabilitățile legate de protecția datelor, monitorizarea constantă a sistemelor și a proceselor noastre etc.

Cu toate acestea, trebuie să știți că nicio metodă de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigură și nu poate garanta o protecție absolută a datelor dumneavoastră personale. De aceea, vă rugăm să fiți atenți și să nu divulgați nimănui datele dumneavoastră personale sensibile sau confidențiale. Dacă aveți motive să credeți că securitatea datelor dumneavoastră personale a fost compromisă sau că datele dumneavoastră personale au fost folosite în mod necorespunzator, vă rugăm să ne contactați imediat la adresa de e-mail [email protected]

Sursele de date personale

Obținem datele personale direct de la dvs., atunci când vizitați sau interacționați cu blogul/website-ul nostru, când vă abonați la newsletter-ul nostru, când ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, când comandați un produs sau un serviciu de la noi sau când ne oferiți feedback.

Nu obținem date personale de la terți. Dacă acest lucru se va schimba în viitor, vă vom informa în mod corespunzător și vă vom solicita consimțământul dacă este necesar.

Drepturile în ceea ce privește datele lor personale

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale pe care le prelucrăm:

 • Dreptul de a fi informat. Aveți dreptul de a fi informat în mod clar și transparent despre colectarea și utilizarea datelor dvs. personale, precum și despre scopurile, temeiurile juridice, destinatarii, perioadele de păstrare și drepturile dvs. în legătură cu acestea. Aceste informații vă sunt furnizate prin prezenta politică de confidențialitate.
 • Dreptul de acces. Aveți dreptul de a accesa și de a solicita o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem. Puteți face acest lucru prin contactarea noastră.
 • Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor dvs. personale dacă sunt inexacte sau incomplete. Puteți face acest lucru prin contactarea noastră sau prin modificarea setărilor contului dvs., dacă aveți unul.
 • Dreptul de ștergere. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dacă v-ați retras consimțământul, dacă v-ați opus prelucrării sau dacă prelucrarea este ilegală. Acest drept nu este absolut și poate fi supus unor excepții legale.
 • Dreptul de restricționare a prelucrării. Aveți dreptul de a solicita limitarea sau suspendarea prelucrării datelor dvs. personale dacă contestați exactitatea lor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă nu mai avem nevoie de ele sau dacă v-ați opus prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către alt operator sau de a vi le furniza într-un format structurat, comun și lizibil automat. Acest drept se aplică numai datelor personale pe care ni le-ați furnizat pe baza consimțământului sau a contractului și care sunt prelucrate automat.
 • Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale pe baza intereselor noastre legitime sau în scopuri de marketing direct. Puteți face acest lucru prin contactarea noastră sau prin modificarea preferințelor dvs.
 • Drepturile legate de deciziile automate și profilarea. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea. Acest drept nu se aplică dacă decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, este autorizată prin lege sau se bazează pe consimțământul dvs. expres.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, care în România este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Puteți face acest lucru prin contactarea ANSPDCP la adresa de e-mail [email protected] sau prin completarea formularului online disponibil pe site-ul www.dataprotection.ro.

Politica de cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile și tehnologiile similare sunt instrumente care permit colectarea și stocarea de informații pe dispozitivul unui utilizator, cum ar fi adresa IP, preferințele, interesele, comportamentul online etc. Aceste informații pot fi utilizate pentru diverse scopuri, cum ar fi personalizarea conținutului unui site web, analiza traficului și performanței unui site web, afișarea de publicitate țintită sau permiterea utilizatorului să interacționeze cu rețelele sociale.

Cookie-urile pot fi:

 • cookie-uri de sesiune, care dispar de îndată ce utilizatorul părăsește site-ul Nerdist;
 • cookie-uri permanente, care rămân până la expirarea duratei lor de viață sau până când utilizatorul le șterge din proprie inițiativă.

Numai emitentul unui cookie poate citi sau modifica informațiile conținute în acesta.

În contextul acestei „Politici de gestionare a modulelor cookie”:

 • termenul „cookie” desemnează ansamblul de trasee depuse sau citite în timpul consultării și utilizării Site-ului nerdist.ro. Aceasta include cookie-uri http, cookie-uri, scripturi și amprente;
 • această „Politică privind cookie-urile” se aplică indiferent dacă cookie-urile permit nerdist.ro și/sau partenerii săi să prelucreze date cu caracter personal.

Ce este cadrul pentru transparență și consimțământ (TCF) versiunea 2.0

Cadrul pentru transparență și consimțământ (TCF) este un cadru tehnic deschis și standardizat care permite site-urilor web, advertiserilor și agențiilor de publicitate să obțină, să înregistreze și să actualizeze consimțământul consumatorilor pentru paginile web. TCF a fost creat de IAB Europe și IAB Tech Lab pentru a ajuta toate părțile implicate în lanțul publicitar digital să respecte Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Directiva privind confidențialitatea electronică (ePrivacy) atunci când prelucrează date personale sau accesează și/sau stochează informații pe dispozitivul unui utilizator, cum ar fi cookie-urile, identificatorii de publicitate, identificatorii de dispozitiv și alte tehnologii de urmărire.

TCF v2.0 este versiunea revizuită a cadrului TCF, lansată la 21 august 2019, după o consultare extinsă a industriei, în special cu editorii și asociațiile de industrie care reprezintă toate aspectele industriei. TCF v2.0 își propune să crească transparența și alegerea consumatorilor, să faciliteze gestionarea consimțământului și conformitatea de către proprietățile digitale și să sprijine colaborarea industriei care se bazează pe standardizare.

TCF v2.0 vă permite să fiți informați despre colectarea și utilizarea datelor dvs. personale de către site-urile web pe care le vizitați și de companiile cu care acestea colaborează. TCF v2.0 vă oferă, de asemenea, mai mult control asupra modului în care furnizorii pot utiliza anumite caracteristici ale prelucrării datelor, cum ar fi utilizarea geolocației precise. Puteți acorda sau retrage consimțământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare sau puteți exercita dreptul dvs. de a vă opune prelucrării datelor pe baza intereselor legitime ale furnizorilor.

Editorii care utilizează TCF v2.0 au un control mai mare și mai flexibil cu privire la modul în care integrează și colaborează cu partenerii lor tehnologici. Funcționalitatea nouă a editorilor le permite să restricționeze scopurile pentru care datele personale sunt prelucrate de furnizori pe site-ul lor web pe baza fiecărui furnizor.

TCF v2.0 este compus din următoarele componente cheie:

 • Politica TCF
 • Termenii și condițiile TCF
 • Șirul de transparență și consimțământ cu formatul listei globale de furnizori
 • Interfața API pentru platformele de management al consimțământului

În plus:

 • Lista globală de furnizori (GVL) gestionată de IAB Europe, capturează și stochează înregistrarea furnizorilor care lucrează cu editorii și advertiserii, precum și platformele de management al consimțământului (CMP) care lucrează cu site-urile editorilor.
 • Validatorul CMP gestionat de IAB Europe supraveghează procesul de conformare al CMP-urilor care participă la TCF.

Care sunt principalele reglementări care guvernează depunerea și utilizarea cookie-urilor?

Depunerea și utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare sunt reglementate de mai multe reglementări, printre care:

 • Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), care se aplică prelucrării datelor personale ale utilizatorilor din Spațiul Economic European (SEE) sau ale celor care sunt vizate de oferte de bunuri sau servicii sau de monitorizare a comportamentului lor în SEE. GDPR impune operatorilor și persoanelor împuternicite să respecte principiile de prelucrare a datelor personale, să asigure drepturile persoanelor vizate și să îndeplinească obligațiile legale în materie de securitate, notificare a încălcărilor de securitate, evaluare a impactului asupra protecției datelor etc. GDPR prevede, de asemenea, că prelucrarea datelor personale trebuie să se bazeze pe una dintre bazele legale prevăzute de regulament, cum ar fi consimțământul, contractul, interesul legitim etc.
 • Directiva privind confidențialitatea electronică (ePrivacy), care se aplică furnizării și utilizării de servicii de comunicații electronice în SEE. ePrivacy reglementează aspecte specifice legate de confidențialitatea comunicațiilor electronice, cum ar fi accesul la informațiile stocate pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, cookie-urile), confidențialitatea comunicațiilor (de exemplu, metadatele), securitatea rețelelor și a serviciilor etc. ePrivacy prevede că accesul la informațiile stocate pe dispozitivul utilizatorului necesită consimțământul acestuia sau este strict necesar pentru furnizarea unui serviciu solicitat expres de utilizator. ePrivacy prevede, de asemenea, că furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie să informeze utilizatorii despre tipurile de cookie-uri sau alte dispozitive similare pe care le utilizează și despre scopurile pentru care le utilizează.
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Legea nr. 506/2004), care transpune în legislația națională prevederile Directivei privind confidențialitatea electronică. Legea nr. 506/2004 stabilește obligațiile operatorilor și furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice publice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Legea nr. 506/2004 prevede că accesul la informațiile stocate pe dispozitivul utilizatorului necesită consimțământul acestuia sau este strict necesar pentru furnizarea unui serviciu solicitat expres de utilizator. Legea nr. 506/2004 prevede, de asemenea, că furnizorii de servicii de comunicații electronice trebuie să informeze utilizatorii despre tipurile de cookie-uri sau alte dispozitive similare pe care le utilizează și despre scopurile pentru care le utilizează.

Ce date sunt prelucrate prin intermediul cookie-urilor?

Printre datele care pot fi prelucrate prin intermediul cookie-urilor se numără:

 • Date de identificare, cum ar fi adresa IP, identificatorii de publicitate, identificatorii de dispozitiv etc. Aceste date permit recunoașterea utilizatorului sau a dispozitivului său și pot fi considerate date personale în anumite circumstanțe.
 • Date de preferințe, cum ar fi limba, regiunea, tema etc. Aceste date permit personalizarea conținutului și a funcționalităților unui site web în funcție de alegerea utilizatorului.
 • Date de comportament, cum ar fi istoricul de căutare, istoricul de navigare, paginile vizitate, produsele vizualizate sau cumpărate, viteza de derulare, locul unde se face clic sau unde se plasează cursorul etc. Aceste date permit analiza și optimizarea traficului și performanței unui site web, precum și afișarea de publicitate țintită în funcție de interesele utilizatorului.
 • Date introduse de utilizator prin intermediul formularelor web, cum ar fi adresa de e-mail, numele, numărul de telefon etc. Aceste date permit contactarea utilizatorului sau furnizarea unui serviciu solicitat de acesta.
 • Date de localizare, cum ar fi țara, orașul sau coordonatele geografice. Aceste date permit oferirea unui conținut sau a unui serviciu adaptat locației utilizatorului.

Lista exhaustivă a modulelor cookie utilizate

TagCookie-uri depuseSuport pentru cookieDescrierea cookie-uluiPerioada de timp în care sunt păstrate datele
CLOUDFLARE__cflb __cf_bm cf_ob_info  cf_use_ob __cfwaitingroom __cfruidCLOUDFLARE (Politica lor privind cookie-urile)Îmbunătățește securitatea și performanța site-uluiPerioadele de păstrare sunt descrise în Politica de gestionare a cookie-urilor CLOUDFLARE.
SIRDATAsddan:cmp
CookieConsent
SIRDATAStochează permisiunea utilizatorului de a utiliza cookie-uri pentru domeniul curent și preferințele de publicitate ale utilizatorului.Perioadele de păstrare sunt descrise în Politica de confidențialitate SIRDATA.

Cookie-uri anonime de măsurare a audienței (scutite de consimțământ)

Cookie-urile de măsurare a audienței sunt instrumente statistice care permit site-urilor web să estimeze numărul de utilizatori unici, să urmărească interacțiunea utilizatorilor cu site-ul web și să identifice problemele de navigare. Aceste cookie-uri pot ajuta la îmbunătățirea performanței tehnice, la evaluarea capacității serverelor și la analiza conținutului vizualizat de utilizatori.

În general, cookie-urile de măsurare a audienței nu sunt considerate cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului web și, prin urmare, necesită consimțământul prealabil al utilizatorilor pentru a fi utilizate. Cu toate acestea, în anumite condiții, cookie-urile de măsurare a audienței pot fi scutite de cerința consimțământului dacă respectă anumite criterii care garantează respectarea vieții private a utilizatorilor.

Autoritatea franceză pentru protecția datelor (CNIL) a elaborat niște orientări care stabilesc condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească cookie-urile de măsurare a audienței pentru a beneficia de scutirea de consimțământ. Aceste condiții sunt următoarele:

 • Scopul cookie-urilor de măsurare a audienței trebuie să fie strict limitat la măsurarea audienței site-ului web sau a aplicației, exclusiv în numele operatorului site-ului web. Acest lucru include măsurarea performanței, detectarea problemelor de navigare, îmbunătățirea performanței tehnice, evaluarea capacității serverelor, analiza conținutului vizualizat de utilizatori, exclusiv în numele operatorului site-ului web.
 • Utilizarea cookie-urilor de măsurare a audienței trebuie să fie strict necesară pentru funcționarea corectă și administrarea zilnică a site-ului web.
 • Cookie-urile de măsurare a audienței nu trebuie să permită identificarea utilizatorilor sau să fie combinate cu alte fișiere care permit identificarea acestora. De exemplu, nu trebuie să fie asociate cu un nume, o adresă de e-mail sau un identificator publicitar.
 • Cookie-urile de măsurare a audienței nu trebuie să permită urmărirea utilizatorilor pe alte site-uri web sau aplicații. De exemplu, nu trebuie să fie folosite pentru publicitate țintită sau pentru profilarea utilizatorilor.
 • Cookie-urile de măsurare a audienței nu trebuie să fie transmise unor terți sau folosite în beneficiul altor entități decât operatorul site-ului web. Excepțiile sunt permise dacă terțul este subordonat operatorului site-ului web și acționează exclusiv în numele acestuia și dacă respectă aceleași condiții ca și operatorul site-ului web.
 • Durata de viață a cookie-urilor de măsurare a audienței nu trebuie să depășească 13 luni și nu trebuie să fie prelungită automat la fiecare vizită. De asemenea, perioada de păstrare a datelor colectate prin intermediul acestor cookie-uri nu trebuie să depășească 25 de luni.

Dacă cookie-urile de măsurare a audienței respectă aceste condiții cumulative, ele pot fi considerate ca fiind strict necesare pentru funcționarea site-ului web și pot fi scutite de cerința consimțământului.

Lista exhaustivă a modulelor cookie utilizate pentru măsurarea audienței care nu necesită consimțământ:

TagCookie-uri depuseSuport pentru cookieDescrierea cookie-uluiPerioada de timp în care sunt păstrate datele
GOOGLE ANALYTICS_ga _gid
_ga_XXXXXXXXXX
_gat_UA-XXXXXXX-X
_ga_UA-XXXXXXX-X
Cookie-urile sunt generate de GOOGLEMăsurarea audienței Site-ului și identificarea traseelor de vizitare a utilizatorilor de Internet13 luni

Cookie-uri publicitare

Site-ul nostru web nerdist.ro folosește cookie-uri publicitare pentru a vă oferi reclame personalizate în funcție de interesele și preferințele dvs. Cookie-urile publicitare sunt fișiere text mici care permit site-ului nostru web și terților să colecteze și să stocheze informații despre dvs. și dispozitivul dvs., în scopul de a afișa reclame relevante și atractive pentru dvs.

Există două tipuri principale de cookie-uri publicitare pe care le folosim: cookie-urile de primă parte și cookie-urile de terță parte.

Cookie-urile de primă parte sunt cookie-uri publicitare generate și utilizate de site-ul nostru web. Scopul acestor cookie-uri este de a personaliza conținutul și funcționalitățile site-ului nostru web în funcție de comportamentul și preferințele dvs. De exemplu, un cookie de primă parte poate reține ce articole ați citit sau ce categorii vă interesează, pentru a vă afișa reclame pentru produse sau servicii similare sau complementare.

Cookie-urile de terță parte sunt cookie-uri publicitare generate și utilizate de terți care colaborează cu site-ul nostru web. Scopul acestor cookie-uri este de a urmări comportamentul dvs. pe mai multe site-uri web sau aplicații și de a crea un profil al intereselor dvs., care poate fi folosit pentru a vă afișa reclame țintite pe alte site-uri web sau aplicații. De exemplu, un cookie de terță parte poate reține ce site-uri web ați vizitat sau ce produse sau servicii ați căutat, pentru a vă afișa reclame pentru produse sau servicii similare sau complementare pe alte site-uri web pe care le vizitați.

Cookie-urile publicitare pot avea avantaje atât pentru dvs., cât și pentru site-ul nostru web și advertiserii. Pentru dvs., cookie-urile publicitare pot oferi o experiență online mai personalizată și mai relevantă, reducând numărul de reclame nedorite sau irelevante. Pentru site-ul nostru web și advertiserii, cookie-urile publicitare pot crește eficiența și rentabilitatea campaniilor publicitare, mărind șansele de conversie și fidelizare a clienților.

Utilizarea și stocarea acestor module cookie este condiționată de consimțământul dumneavoastră.

Nerdist utilizează „cadrul de transparență și consimțământ” TCF 2.0 pentru a colecta opțiunile dvs. cu privire la utilizarea și plasarea cookie-urilor „publicitare”, care sunt împărțite în următoarele scopuri TCF 2.0:

 • Stocarea și accesarea informațiilor: acest scop se referă la posibilitatea de a stoca informații sau de a accesa informații stocate pe dispozitivul dvs., cum ar fi identificatori unici în cookie-uri, adrese IP sau alte tehnologii.
 • Selectarea, furnizarea, raportarea și măsurarea anunțurilor: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a selecta și furniza anunțuri personalizate pentru dvs., precum și pentru a măsura livrarea și eficacitatea acestor anunțuri.
 • Selectarea, furnizarea, raportarea și măsurarea conținutului: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a selecta și furniza conținut personalizat pentru dvs., precum și pentru a măsura livrarea și eficacitatea acestui conținut.
 • Personalizarea anunțurilor: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a crea sau actualiza un profil al intereselor dvs., care poate fi folosit pentru a vă afișa anunțuri mai relevante pe alte site-uri web sau aplicații.
 • Personalizarea conținutului: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a crea sau actualiza un profil al preferințelor dvs., care poate fi folosit pentru a vă afișa conținut mai relevant pe alte site-uri web sau aplicații.
 • Măsurarea performanței anunțurilor: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a evalua modul în care anunțurile pe care le-ați văzut sau cu care ați interacționat au contribuit la acțiunile pe care le-ați întreprins, cum ar fi vizitarea unui site web sau efectuarea unei achiziții.
 • Măsurarea performanței conținutului: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a evalua modul în care conținutul pe care l-ați văzut sau cu care ați interacționat a contribuit la acțiunile pe care le-ați întreprins, cum ar fi vizitarea unui site web sau efectuarea unei achiziții.
 • Aplicarea standardelor de siguranță ale pieței: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a detecta și preveni activități frauduloase, abuzive sau ilegale pe piața publicitară digitală.
 • Asigurarea conformității legale: acest scop se referă la utilizarea informațiilor colectate despre dvs. pentru a respecta obligațiile legale sau reglementările aplicabile în domeniul publicității digitale.

Pentru fiecare dintre aceste scopuri TCF 2.0, puteți exprima opțiunea dvs. de consimțământ (acceptare sau refuz) sau de obiecțiune (opunere sau retragere) cu privire la utilizarea cookie-urilor publicitare de către noi sau de către terții cu care colaborăm. Pentru a vă exprima opțiunea, puteți accesa bannerul de cookie-uri care apare atunci când vizitați site-ul nostru web pentru prima dată sau puteți accesa setările de cookie-uri din pagina noastră de politică de cookie-uri. Acolo veți putea vedea lista terților care utilizează cookie-uri publicitare pe site-ul nostru web și scopurile pentru care le utilizează. Veți putea, de asemenea, să vă schimbați opțiunea oricând doriți, cu efect imediat. Vă rugăm să rețineți că opțiunea dvs. se aplică doar cookie-urilor publicitare utilizate pe site-ul nostru web și nu afectează cookie-urile publicitare utilizate pe alte site-uri web sau aplicații pe care le vizitați. Dacă doriți să vă exprimați opțiunea cu privire la cookie-urile publicitare utilizate pe alte site-uri web sau aplicații, vă rugăm să accesați setările de cookie-uri ale acelor site-uri web sau aplicații.

Cât timp sunt prelucrate datele colectate prin intermediul cookie-urilor?

Pentru o mai bună înțelegere, trebuie făcută o distincție între:

 • perioada de timp în care este valabilă opțiunea dvs. de a accepta sau de a respinge modulele cookie;
 • durata prelucrării datelor și informațiilor colectate prin intermediul cookie-urilor.

Alegerea pe care o faceți cu privire la acceptarea sau refuzul cookie-urilor este valabilă timp de 6 luni, după care vi se va cere din nou să vă exprimați acordul, refuzul sau parametrizarea cookie-urilor.

Durata prelucrării datelor și informațiilor colectate prin intermediul modulelor cookie corespunde duratei în care Nerdist și/sau partenerii săi care dețin module cookie pot utiliza datele și informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie în cadrul sistemelor lor informatice. Această durată este diferită în funcție de scopul cookie-urilor:

 • În cazul modulelor cookie de „măsurare a audienței fără consimțământ”, datele și informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie sunt păstrate pentru o perioadă maximă de douăzeci și cinci (25) de luni;
 • În cazul modulelor cookie pentru alte scopuri, datele și informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie sunt păstrate pentru o perioadă maximă de treisprezece (13) luni.

Informații generale privind revocarea și obiecția (opt-out): În funcție de faptul dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe permisiunea legală, aveți posibilitatea de a revoca în orice moment orice consimțământ pe care l-ați dat sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul tehnologiilor cookie (denumite colectiv „opt-out”). Inițial, vă puteți declara opoziția prin intermediul setărilor browserului dvs., de exemplu prin dezactivarea utilizării cookie-urilor (ceea ce poate restricționa, de asemenea, funcționalitatea ofertei noastre online). O opoziție la utilizarea modulelor cookie în scopuri de marketing online poate fi declarată, de asemenea, prin intermediul unei varietăți de servicii, în special în cazul urmăririi, prin intermediul site-urilor https://optout.aboutads.info și https://www.youronlinechoices.com/. În plus, puteți obține instrucțiuni suplimentare cu privire la modul de opoziție în contextul informațiilor privind furnizorii de servicii și cookie-urile utilizate.

Serviciile utilizate și furnizorii de servicii

 • Google Ads și măsurarea conversiilor: Utilizăm metoda de marketing online „Google Ads” pentru a plasa anunțuri în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutărilor, în videoclipuri, pe paginile web etc.), astfel încât acestea să fie afișate utilizatorilor care au un interes presupus pentru anunțuri. De asemenea, măsurăm conversia anunțurilor. Cu toate acestea, aflăm doar numărul total anonim de utilizatori care au făcut clic pe anunțul nostru și au fost redirecționați către o pagină marcată cu un așa-numit „tag de urmărire a conversiei”. Cu toate acestea, noi înșine nu primim nicio informație care să poată fi utilizată pentru a identifica utilizatorii. Furnizor de servicii: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, compania mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; site web: https://marketingplatform.google.com; politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy; opțiunile de renunțare: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 • Google Analytics: Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri. În general, informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Anonimizarea IP este activată pe nerdist.ro, dar Google va trunchia în prealabil adresa dumneavoastră IP în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, de a întocmi rapoarte privind activitatea site-ului web și de a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs., însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. Pentru mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecția datelor, vă rugăm să vizitați www.google.com/analytics/terms/ sau www.google.de/intl/de/policies/.
 • Twitter: rețea socială; furnizor de servicii: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA; Politica de confidențialitate: https://twitter.com/en/privacy, (setări) https://twitter.com/personalization.
 • Videoclipuri de pe YouTube: Conținut video; Furnizor de servicii: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; societate-mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; Site web: https://www.youtube.com; Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy; Excludere: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, Setări pentru afișarea de reclame: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Rețele de afiliere și programe de parteneriat: colaborăm cu mai multe rețele de afiliere și programe de parteneriat sau lucrăm împreună cu afiliați. În serviciile și ofertele noastre includem anumite linkuri (marcate separat, desigur) pentru a putea finanța oferta noastră editorială. De exemplu, dacă faceți clic pe un link publicitar pentru un produs și apoi îl cumpărați de la comerciantul cu amănuntul respectiv, primim un comision din prețul produsului pentru acest lucru. În acest sens, afiliații noștri folosesc tehnologii precum cookie-urile pentru a putea urmări faptul că ați venit de pe site-ul nostru și pentru a putea efectua plata corespunzătoare către noi. Prin urmare, procesarea este utilizată doar pentru a înregistra tranzacțiile și pentru a crea rapoarte. Cookie-urile sunt setate doar atunci când faceți efectiv click pe link și sunteți redirecționat către oferta afiliatului. Cu toate acestea, acest lucru nu duce la niciun dezavantaj pentru dvs. Puteți în continuare să ne contactați, precum și pe partenerii noștri cu toate întrebările și/sau cu afirmarea drepturilor persoanelor vizate. Principalul nostru program de afiliere cu care colaborăm este Profitshare iar politica sa de confidențialitate o puteți găsi la această adresă https://profitshare.ro/privacy-policy.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Nerdist.ro își rezervă dreptul de a modifica această „Politica de confidențialitate” în orice moment, în special în conformitate cu modificările aduse legilor și reglementărilor aplicabile. Vă recomandăm să verificați această politică din când în când pentru a fi informat cu privire la procedurile și regulile noastre privind utilizarea cookie-urilor și a altor metode.

Acest document a fost ultima oară actualizat la data de 15 aprilie 2023.